Næste udsendelse:

TV i dag

BRK ser på endnu et muligt lovbrud på Snorrebakken

Har administrationen i Bornholms Regionskommune brugt ulovlige metoder til at øge det utilstrækkelige anlægsbudget for Snorrebakke-projektet? Det er Bornholms Regionskommune nu ved at få undersøgt.
Har styregruppen for Snorrebakke-projektet med kommunaldirektør Johannes Nilsson i formandsstolen på ulovlig vis jongleret rundt med kommunale budgetter for at lappe de økonomiske huller på Snorrebakken?

Hvis man nærlæser dokumenterne i sagen, kunne det godt se sådan ud. Og derfor er det altså et spørgsmål, Bornholms Regionskommune nu er ved at komme til bunds i.

Problemet i denne del af forløbet omkring Snorrebakken er, at det af dokumenter fra sagen fremgår, at projektets styregruppe - med kommunaldirektør Johannes Nilsson i spidsen - i januar i år besluttede at hente mere end 1,5 mio. kr. i Ejendomsservice og IT-afdelingens driftskonti for at aflaste Snorrebakke-projektets bevilligede budget på 7,6 mio. kr.

Og at man gjorde det uden at spørge kommunalbestyrelsen om lov.

Altså udvidede styregruppen det bevilligede anlægsbudget fra 7,6 mio kr. til mere end 9 mio. kr. uden politikernes vidende.

Og det kan ifølge Per Nikolaj Bukh, professor i økonomi og ledelse ved Aalborg Universitet, være yderst problematisk - og ikke mindst ulovligt.

- Hvis man har gjort det bevidst, er det en alvorlig tjenesteforsømmelse. Man kan jo godt ved et uheld komme til at gøre det, altså svarende til hvis du får hævet nogle penge på en forkert konto. Og så er det jo selvfølgelig undskyldeligt, og så ligeså snart, man bliver opmærksom på det, så skal man jo forelægge det for politikerne med henblik på at få det bragt i orden, siger Per Nikolaj Bukh og tilføjer:

- Hvis man har gjort det bevidst, er det selvfølgelig alvorligt. Og hvis man så ydermere har gjort det bevidst og har forsøgt at skjule det for politikerne, jamen så er vi jo ovre i den boldgade, der hedder, at man foreholder politikerne information - og det vil være helt usædvanligt og uhørt, hvis man gør det. Og også ulovligt.

Undersøgelse i gang
Kommunaldirektør Johannes Nilsson har ved flere lejligheder understreget, at han og resten af administrationen ikke var bekendt med, at anlægsbudgettet ikke hang sammen, før kommunen trak i nødbremsen i marts måned.

I mandags udtalte han fx følgende til TV 2/Bornholm:

- Vi har haft meget fokus på budgettet og indtil meget, meget sent i processen, har vi faktisk følt og meget overbeviste om, at vi kunne løse opgaven for det budget, der var.

Men hvorfor har han så godkendt, at man fra administrationen side allerede tilbage i januar gik ud og "aflastede det bevilligede anlægsbudget" ved at hente ekstra penge andre steder i kommunen?

Det var ét af de spørgsmål, TV 2/Bornholm gerne ville have stillet kommunaldirektøren i dag.

Han ønsker dog ikke at kommentere på sagen, men henviser til den eksterne undersøgelse, kommunen allerede har sat i gang, som altså også dækker over denne del af sagen.

Og ifølge professor Per Nikolaj Bukh, så lyder det under alle omstændigheder som en god idé også at få undersøgt dette aspekt af sagen nærmere.

- Det er jo meget parallelt til den her københavnske fortovsordning, som Bech Bruun (Advokatfirma, red.) har undersøgt, og som også har kørt i medierne, og hvor der var nogle embedsmænd, der forvaltede alvorligt og burde have vidst, at det, man gjorde, var ulovligt. Og det blev to direktører så fyret på, siger han.

- Så du mener, det giver mening at få undersøgt?

- Ja, det vil det gøre som minimum for at vurdere, om der har været et tjenesteligt ansvar, og for at se, om der er nogle medarbejdere, der ikke allerede er fratrådt, der har haft et ansvar.

Aktuelle programmer på Play