Kommunalvalg 2013

 • Landbrugets klima-ønsker til politikerme

  • Landbruget foreslår at tage dårlig jord ud af drift, at bruge 400 mio. på at udvikle brændstof af fx halm og gylle - og at øge forskningen.
  • Næstformanden for Landbrug & Fødevarer, bornholmske Thor Gunnar Kofoed mangler realisme i den politiske debat om klima og landbrug.

   Han opstiller i dag tre bud på, hvordan politikerne kan hjælpe med klima-omstillingen i dansk landbrug.

   Hans første bud er at tage 100.000-150.000 hektar landbrugsjord ud af drift om lægge til natur og vand.

   Andet bud handler om at afsætte 400 mio. kroner til at udvikle teknologi, der kan omdanne gylle og halm til klimaneutralt flybrændstof.

   Tredje bud er at afsætte flere midler til forskning i tiltag, der kan forene landbrugs- og klima-interesserne.

   I vores udsendelse kl. 19.30 sætter vi to kandidater fra hver sin side af det politiske spektrum stævne for at se, om de kan enes om de tre bud.