KB: Overskud og underskud - penge i kassen

En række af kommunens byggerier blev billigere end ventet. Samtidig har man opdaget, at Nedrivningspuljen i 2015 slet ikke er brugt.
Etablering af Nexø Børnehus blev billigere end beregnet. 242.669 kr. føres tilbage til kommunens kasse.

I kassen med penge til belægningsvedligeholdelse af vejnettet i 2016 ligger 84.030 kr. De overføres til kommunens kasse.

Anlægsregnskabet for energirenovering i de kommunale bygninger er lavet og overskuddet på 726 kr. overføres ligeledes til kommunens kassebeholdning.

Renoveringen af svømmesalen i Søndermarkshallen blev dyrere end ventet. Et underskud på 220.929 kr. finansieres nu af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet 2018.

Projektet med Den Grønne Ring omkring Rønne er sluttet og overskuddet på 5.047 kr. føres tilbage i kommunekassen.

Sidst - så har man opdaget, at Nedrivningspuljen i 2015 ikke er brugt. De 895.000 kr. er nu overført til samme formål i 2018.