BRK slipper for tilsynssag

Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag efter henvendelse om borgmester-deltagelse omkring vedtagelsen af ny skolestruktur, trods at hun var erklæret inhabil.
Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag efter henvendelse om, at borgmester Winni Grosbøll skulle have deltaget omkring vedtagelsen af ny skolestruktur i 2015, trods at hun var erklæret inhabil. Ankestyrelsen har gennemgået en række bilag og konkluderer, at borgmesteren ikke har deltaget i møder omkring vedtagelse af ny skolestruktur. Styrelsen vurderer herved ikke, at Bornholms Regionskommune har overtrådt lovgivningen.

I forbindelse med forløbet omkring vedtagelsen af ny skolestruktur på Bornholm i 2015 rettede en borger, i februar samme år, henvendelse til statsforvaltningen.

Borgeren var af den opfattelse, at borgmester Winni Grosbøll, i strid med forvaltningsloven, havde deltaget i planlægning og forhandlinger de politiske grupper imellem forud for beslutningen på trods af, at hun var erklæret inhabil.

Winni Grosbøll blev erklæret inhabil i forhold til både administrativ og politisk behandling af sagen om vedtagelse af en ny skolestruktur. Denne beslutning blev truffet på baggrund af, at hendes ægtefælle på daværende tidspunkt var ansat som skoleleder for ét af de fire bornholmske skoledistrikter.