Hospitalet glade over ekstra millioner

7 millioner kroner har fundet vej til Bornholms Hospital. En såkaldt strukturel ændring, som anerkender, at hospitalet mangler læger - og det koster penge.
Det er ikke attraktivt at være læge på Bornholms Hospital og derfor bruges der rigtigt mange penge på vikarer. Et problem, som regionsrådet nu erkender og hjælper med at løse. Og de syv millioner vækker glæde på Bornholms Hospital.

- Det er jo utroligt positivt både for Bornholm og medarbejderne, at regionsrådet har prioriteret de her syv millioner ekstra til os, fortæller hospitalsdirektør, Niels Reichstein Larsen.

Pengene er bevilget tæt på de nye budgetforhandlinger, men har intet med dem at gøre. De er af en såkaldt strukturel karakter, hvilket dækker over, at det er en blivende investering, grundet Bornholms manglende evne til at tiltrække læger.

Tidligere har hospitalet overskredet sit budget for læger, hvilket har kunne mærkes på resten af hospitalet, som er blevet ramt af besparelser.

- En forudsætning for, at vi kan have et velfungerende hospital er selvfølgelig medarbejdere generelt, men når vi skal behandle, både akutte og ikke akutte patienter, så er vi have det nødvendige antal læger med de rigtige kompetencer, og der har det været sværere og sværere, at få økonomien til at hænge sammen, forklarer Niels Reichstein Larsen.