Molslinjen A/S køber Danske Færger A/S

Konkurrencestyrelsen har i dag godkendt overdragelsen af samtlige aktier i rederiet Danske Færger A/S til køberen Molslinjen A/S.
Fra 1. september har Bornholmslinjen stået for sejladsen til og fra Bornholm, og nu godkender Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at aktierne i Danske Færger A/S kan skifte hænder. Det oplyser Molslinjen i dag.

Rederiet Danske Færger A/S driver færgeruterne Alsfærgen, Fanøfærgen, Langelandsfærgen og Samsøfærgen. Endvidere drev Danske Færger A/S frem til 1. september 2018 færgeruterne Rønne-Ystad, Rønne-Køge og Rønne-Sassnitz.

Molslinjen A/S driver i dag færgeruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden og siden den 1. september 2018 også sejladsen til og fra Bornholm.

Molslinjen A/S vil fortsætte de fire færgeruter Bøjden-Fynshav, Esbjerg-Fanø, Kalundborg-Samsø og Spodsbjerg-Taars under navnene Alslinjen, Fanølinjen, Samsølinjen og Langelandslinjen og med de samme skibe og personale, der betjener ruterne i dag.

Handlen er betinget af visse øvrige sædvanlige kontraktvilkår. Når disse foreligger, vil handlen blive endelig, og indtil dette tidspunkt drives Danske Færger A/S videre under samme ledelse og efter samme forretningsprincipper som hidtil.

Enterprise Value for aktierne i Danske Færger er kr. 594.100.000.