1802 tomme helårsboliger på Bornholm

Regionskommunen har opgjort, at der ved udgangen af oktober stod 1802 tomme helårsboliger.
Regionskommunen har konstateret, at der ultimo oktober 2018 stod i alt ca. 1802 tomme boliger på Born­holm, dvs. helårsboliger, hvor ingen personer var tilmeldt folkeregisteret på boligens adresse.

Det fremgår af dagsordenen til det møde Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget holdt onsdag.

Ifølge opgørelsen var der ultimo oktober 2018 ca. 489 tomme helårs­boli­ger i de otte bopælspligtige byer, som fordeler sig med ca. 45 i Allinge, ca. 54 i Gudhjem-Melsted, ca. 53 i Hasle, ca. 12 i Klemen­sker, ca. 75 i Nexø, ca. 188 i Rønne, ca. 50 i Svaneke og ca. 12 i Åkirkeby.

Det fremgår af opgørelsen at tallene er behæf­tet med usikkerhed, da de hverken er bearbejdet eller kvalitetssikret, og derfor også omfatter boliger, der er ejet af kommunen, er til salg, under renovering, uegnet til beboelse, eller hvor ejer/lejer opfylder bopælspligten uden at være tilmeldt folke­regi­steret.

Det oplyses, at der er oprettet i alt ca. 161 sager om kontrol af bopælspligten, hvor­af 30 sager er blevet afsluttet, herunder ved at tilladelse er givet fordi ejer/ lejer opfyl­der bopælspligten uden folkeregistertilmelding (5), ejer/lejer opfylder bopælspligten efter at have tilmeldt sig folkeregisteret (17), boligerne er blevet solgt/er til salg (6), eller fordi tilladelse ikke har været relevant eller er blevet afslået (3).

Et antal politianmeldelser - ca. 10 - er ifølge dagsordenen pt. under udarbejdelse og forventes indgivet til politiet i løbet af novem­ber måned 2018.