Mange penge i rejer - overskud hos Ocean Prawns

Ocean Prawns-koncernen kom ud af 2018 med et overskud på 59 millioner kroner efter skat og øger egenkapitalen til næsten en milliard kroner.
Ocean Prawns-koncernen kom ud af 2018 med et overskud på 59 millioner kroner efter skat, hvilket er en lille forbedring fra 58 millioner kroner i 2017.

Med det resultat er koncernens egenkapital øget med 82 millioner kroner til 951 millioner kroner efter fradrag af minoritetsinteresser.

Det skriver Ocean Prawns i en pressemeddelelse.

"Fiskeri og kvoter går op og ned, og ud fra den situation finder ejerne resultatet tilfredsstillende," udtaler fiskeskipper og medejer Kristian Barslund Jensen.

"I 2018 var vores rejekvoter på det samme lave niveau som i 2017, men omsætningen og resultatet inden for fiskeriet har været godt og desuden hjulpet på vej af stabile rejepriser og en stærk dollarkurs til forskel fra 2017," uddyber han.

På den negative side tæller et investeringsafkast præget af stor usikkerhed og negativ udvikling på aktiemarkederne i det sidste kvartal af 2018.

Koncernen forventer, at den positive tendens fortsætter i 2019, selvom der stadig er usikkerhed omkring den endelige tildeling af canadiske kvoter for året.

Stadig flest rejer
Ocean Prawns-koncernens hovedaktivitet er fortsat rejefiskeri, hvor der årligt fanges omkring 20.000 ton koldtvandsrejer og hellefisk i Nordatlanten. Over årene har Ocean Prawns dog også spredt sig til andre brancher.

Så sent som i februar købte koncernen sig ind i KH Maskinværksted i Rønne.

I 2018 har Ocean Prawns øget sin ejerandel fra 50 procent til 80 procent i Bark Holding A/S, som udgør en større ejendomsportefølje. Disse virksomheder og ejendomme er derfor indregnet i koncernen, og balancesummen er øget med 642 millioner kroner.

Koncernen beskæftiger 137 danske medarbejdere, heraf 107 på Bornholm. Medregnes fiskere og øvrige medarbejdere i associerede virksomheder beskæftiges omtrent 575 medarbejdere i hele koncernen globalt.

Ocean Prawns ejes af Kristian Barslund Jensen (60%) og sønnerne Martin Barslund Juel Jensen og Daniel Barslund, som hver ejer 20%. Endelig skal det nævnes, at i Danmark ejes fiskeskibe personligt, og Kristian Barslund Jensens resultat af de dansk indregistrerede fiskeskibe indgår derfor ikke i Ocean Prawns A/S årsrapport.