Sportsfiskere vil beskytte brakvandsfisk

Det lave saltindhold i Østersøen giver betingelser for en stor bestand af gedder og aborrer. Men rovfiskene er truede.
De kystnære områder ved øerne syd for Sjælland, langs den sjællandske sydkyst og farvandet omkring Bornholm, har gode betingelser for brakvandsfisk. Det er ikke udsædvanligt at se både gedder og aborrer ved den bornholmske sydøstkyst, fordi Østersøen har et forholdsvist lavt saltindhold.

Dansk Sportfiskerforbund har netop udgivet en rapport, der dokumenterer problemerne i området omnkring Sydsjælland. Bornholm er ikke nævnt i undersøgelsen, men det er almindelig kendt, at der også langs de bornholmske kyster er både gedder og aborrer, der jo altså normalt er ferskvandsfisk.

Nu er Dansk Sportsfiskerforbund blevet opmærksom på, at bestanden af rovfiskene aborrer og gedder i brakvand svinder. Og det har den gjort siden 1970erne.

Dansk Sportsfiskerforbund vil derfor have gjort ynglebetimgelserne for netop gedder og aborrer bedre langs kysterne. Blandt andet skal fiskeri forbydes ved vandudløb til havet.

Sportsfiskerne foreslår følgende:

• Der skal indføres omsætningsforbud af gedder og
aborrer
• Reetablering af gyde- og opvækstområderne i
fersk- og brakvand samt fjernelse af spærringer i
ferskvand, så fiskene kan vandre frit mellem ædepladserne
og gydeområderne
• Mere skånsom vedligeholdelse af vandløbene, hvor
brakvandsgedder og -aborrer gyder og opholder sig
• Mindstemålet i brakvand og i vandløb med indtræk
af brakvandsaborrer hæves til 30 cm
• Der skal indføres fredningstid for brakvandsaborren
i både salt- og ferskvand, som skal gælde i perioden
marts-april, hvor den gyder
• Der skal indføres forbud mod alle former for
redskabsfiskeri i udmundingsområder og lignende
„indsnævringer“ således, at der sikres fri adgang
til fjorde og nor, der anvendes som gydeområder
og ferskvandsrefugier – for eksempel udmundingen
af Sakskøbing Fjord, Præstø Fjord, Stege Nor med
flere
• Der skal – ligesom i den svenske del af Østersøen
– indføres fangstbegrænsninger på gedde i
saltvand. Der må maksimalt hjemtages tre gedder
per dag mellem 60 og 80 cm. Gedder større end
80 cm skal genudsættes.