/artikel/svensk-politi-regler-skal-tolkes-restriktivt